In het nieuws

Tekst van interview in het Brabants Dagblad d.d. 06-09-16

Met dertig jaar onderwijservaring op zak dacht Irma Lotens (53): nu moet het maar eens gebeuren! Ze start haar eigen coaching- en loopbaanbedrijf ‘AanZ tot’. De Kerkdrielse doceert burgerschap en loopbaanoriëntatie en -begeleiding op het Koning Willem 1 College aan leerlingen zonder een voortgezet onderwijsdiploma. Vaak zijn deze jongeren op andere scholen uitgevallen en is hun zelfvertrouwen enorm laag.

Ze heeft altijd een zwak gehad voor jongeren die het niet allemaal zomaar komt aanwaaien. Zelf was ze ook een laatbloeier. „Ik was aanvankelijk geen briljante leerling, het was altijd ‘Irma is te speels’ en ‘Irma kletst zoveel’. Gelukkig kom ik uit een warm nest en kwam ik later de juiste mensen tegen die vertrouwen in mij hadden en mijn kwaliteiten zagen. Toen lukte het wel. Sommige mensen ontwikkelen zich gewoon wat later en daar is op scholen niet altijd oog of tijd voor.”

Met ‘AanZ tot’ wil ze beginnend leraren, studenten die uitvallen en mensen met een loopbaanvraagstuk begeleiden. „Hoeveel jonge docenten krijgen er geen burn-out? Ze worden in het diepe gegooid en verzuipen. Veel leerlingen hebben keuzestress, in het onderwijs moeten ze al zo jong keuzes maken. Maar ook volwassenen vragen zich af: wie ben ik, wat kan ik? Door hen de juiste vragen te stellen wil ik ze een zetje in de goede richting te geven. Als mensen gelukkig zijn met wat ze doen en vertrouwen krijgen in zichzelf, dan doe ik het goed.”

Lotens vond de inspiratie voor haar bedrijf toen ze voor haar werk een lesmethode mocht ontwikkelen. „Ik heb samen met stichting Codename Future een methodiek ontwikkeld die inzoomt op ondernemend gedrag. Daarmee leren MBO-leerlingen via concrete uitdagingen stapje voor stapje onder meer om verantwoordelijk te handelen, initiatief te nemen en creatief te denken. Ik krijg veel energie van die manier van werken en bedacht me dat ik zelf ook ondernemender wil zijn. Dus ga ik mijn kennis delen.” Haar geliefde school laat ze niet in de steek: „Ik blijf op school werken, ik wil feeling houden met mijn collega’s en de leerlingen. Met je poten in de klei, dat is een gouden combinatie. Ik begin mijn bedrijf met een dag per week, wie weet wordt het ooit fifty-fifty.”

 

Journalist: Suzie van Dijk

Lees de verkorte versie op de site van het Brabants Dagblad.

Tekst interview nieuwsblad ondernemerslift+ 12 mei 2016

Ondernemend gedrag is voor elke leerling waardevol

Eén van de taken van OndernemersLift+ is om bij studenten van mbo- en hbo-scholen in Noordoost-Brabant het ondernemend gedrag en ondernemende competenties verder te ontwikkelen. Tot nu toe was er voor leerlingen op mbo-niveau 1 en 2 nauwelijks geschikt lesmateriaal aanwezig om lessen in ondernemend gedrag te kunnen verzorgen. In co-creatie met lesmateriaalproducent Codename Future en het KW1C heeft OndernemersLift+ daarom een geheel nieuwe lesmethode ontwikkeld.

“Wij willen als school goede werknemers met goede vaardigheden afleveren. Ondernemend gedrag is daarom voor elke leerling waardevol”, zegt Irma Lotens, die werkzaam is als docente op het KW1C en tevens verbonden is aan OndernemersLift+. “Op mbo-niveau 3 en 4 wordt al veel aan gedaan om ondernemende competenties bij leerlingen te ontwikkelen.  Er zijn echter nog geen lesmethodes beschikbaar om deze lessen ook voor leerlingen op niveau 1 en 2 goed te kunnen verzorgen.
Daarom zijn wij als KW1C samen met OndernemersLift + en Codename Future aan de slag gegaan om hiervoor zelf een nieuwe lesmethode te ontwikkelen.”  De docente benadrukt dat het juist voor leerlingen op mbo-niveau 1 en 2 belangrijk is om ondernemend gedrag te oefenen en aan te leren. “Zij hebben deze vaardigheden vaak niet van huis uit meegekregen en ook niet eerder op school geleerd. Terwijl ondernemend gedrag wel heel belangrijk is voor hen om zich in de toekomst staande te kunnen houden in onze maatschappij. Bovendien is het voor werknemers die over goede ondernemende vaardigheden beschikken vaak nog maar een kleine stap om hun eigen bedrijf te starten.”

Interviews
Medewerkers van Codename Future hebben een aantal dagen meegedraaid op het KW1C, gesproken met leraren en interviews en speeddates gehouden met leerlingen van de school. Lotens: “Daardoor hebben zij goed in beeld gekregen voor wie het lesmateriaal bedoeld is. De lesstof sluit dus goed aan bij de doelgroep. Een belangrijk onderdeel van de lesstof is het in de praktijk brengen van ondernemende vaardigheden in de vorm van ‘Challenges’. Wanneer leerlingen verantwoording krijgen en voelen dat ze gewaardeerd worden, is dat vaak enorm goed voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Uniek onderdeel van deze lesmethode is dat elke school of opleiding via een eenvoudig format zijn eigen ‘Challenges’ kan toevoegen aan de lesstof. Op deze manier sluiten deze goed aan bij de diverse MBO-richtingen, zowel bij commerciële als bij technische opleidingen.”

Landelijk aanbieden
De nieuwe lesmethode gaat niet alleen gebruikt worden op het KW1C. “Omdat er landelijk meerdere mbo-opleidingen met ondernemend gedrag aan de slag gaan, gaat Codename Future deze lesmethode landelijk aanbieden. De lesstof kan bovendien snel worden geïmplementeerd in het onderwijsaanbod. Inmiddels zijn we bijvoorbeeld ook al in gesprek met Helicon en ROC De Leijgraaf, die interesse hebben getoond in deze lesmethode.”

Tegelijkertijd wordt de nieuwe lesmethode ook uitgebreid voor mbo-niveau 3 en 4. “Daarin worden nog een aantal extra ondernemende vaardigheden behandeld, waardoor er voor de studenten nog wat extra verdieping en uitdaging in het lesprogramma zit. Op die manier kunnen we elke mbo-leerling de mogelijkheid bieden om zijn ondernemend gedrag en ondernemende competenties verder te ontwikkelen.”

In de nieuwe lesmethode van Codename Future voor mbo-niveau 1 en 2 worden de volgende tien ondernemende vaardigheden behandeld:

  • Initiatief nemen
  • Verantwoordelijk zijn
  • Open staan voor je omgeving en nieuwsgierig zijn
  • Verbeteringsgericht zijn
  • Creatief denken
  • Lerende en open houding hebben
  • Gemotiveerd zijn
  • Flexibel zijn
  • Communicatie (met werkgever en collega’s)
  • Samenwerken.

Zie ook het nieuwsblad van Ondernemerslift+ http://www.ondernemersliftplus.nl/over-ons/best-practices?case=50