Loopbaan Oriƫntatie en Begeleiding (LOB) trainingen

  • Aandacht voor LOB stelt (onderwijs) instellingen in staat om de leerlingen betere keuzes te laten maken. Door dingen over zichzelf te laten ontdekken krijgen de leerlingen tools voor hun talentontwikkeling en toekomstige loopbaan. Doelgroepen kunnen zijn; leraren voortgezet onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), Pro Voortgezet Speciaal Onderwijs scholen, leerplichtambtenaren, young professionals, job coaches, etc.
  • LOB is ook in te zetten in organisaties zoals werk- en ontwikkelbedrijven.
  • LOB past bij je basisvaardigheden in een coachingstraject.

Trainingen op maat

  • Op basis van een concrete vraag kan ik een training op maat maken. De vragen kunnen erg verschillend zijn. Bijvoorbeeld het trainen van een team om een veranderingsproces te doorlopen. Of een train the trainer traject. Als docent heb ik veel ervaring in het trainen en begeleiden van groepen. Veel verschillende werkvormen zijn mij bekend en door mij in te zetten. Leergangen zoals ‘meervoudige intelligenties’ en ‘leren door motiveren’ helpen mij bij het ontwerpen. Deze knowhow en ervaring vertaal ik in een traject op maat.

Trainingen om ondernemend gedrag bij leerlingen en bij medewerkers te stimuleren

  • De maatschappij van vandaag is complex. Een beroepsopleiding alleen is niet meer voldoende om goed te kunnen functioneren. Jongeren moeten initiatief kunnen nemen, samenwerken, kansen zien en benutten. Dit gedrag bezitten ze niet van nature en zal aangeboden worden in het onderwijsprogramma, vaak als keuzedeel. Het lesaanbod heb ik in co-creatie ontwikkeld.
  • Ondernemend gedrag geeft jongeren inzicht in zichzelf en de mogelijkheden om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen. Ik verwerk dit ook in mijn coachingstrajecten voor jongeren.
  • Leraren krijgen dit onderdeel als taak in hun lespakket. Om deze lessen te kunnen geven kan ik een team coachen en/of trainen. Maar natuurlijk ook de leraar individueel.