Advies en ondersteuning aan ontwikkelaars van lesmethoden

  • Hoe implementeer je een innovatieve verandering in het onderwijsaanbod?
  • Hoe krijg je het curriculum beter afgestemd op de vraag van leerlingen en het opleidingsteam?
  • Wat zijn de mogelijkheden van het team en de docenten?
  • Hoe worden de eisen van de kwalificatiedossiers in het onderwijsaanbod geborgd?
  • Hoe maak je een goed inzetbare lesmethode die aansluit op de lespraktijk?
  • Op welke manier sluit je aan bij de leerling maar ook bij de mogelijkheden van het onderwijsteam, onderwijsteams of individuele deelnemers binnen een team?

Begeleiding van young professionals

Als nieuwkomer in het onderwijs word je vaak in het diepe gegooid. Je bent net geslaagd voor je lerarenopleiding, helemaal blij met je nieuwe baan. Maar dan, daar sta je dan voor je klas. Alleen en je moet het ineens allemaal zelf doen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Ik kan je helpen om je competenties te verbreden en te verdiepen. Ik heb veel ervaring in werkplek begeleiden van aankomende leraren, als schoolpracticum docent.

 

We werken aan de voor jouw vertrouwde items:

Begeleiding van ervaren professionals

Ook al werk je al jaren, als professional, in het onderwijs, en wil je eens stilstaan bij jouw handelen dan kan dat. Door mijn praktijkervaring kan ik me goed verplaatsen in je situatie. Door mijn jarenlange ervaring in het werken met leerlingen en leraren in het onderwijs, weet ik wat er speelt, belangrijk is, en onder welke omstandigheden leraren vernieuwingen moeten doorvoeren. Ik houd de ontwikkelingen in het onderwijs nauwgezet bij en weet deze te vertalen naar de praktijk.